Dominik Nowak: na pewno wygra?? zesp???? lepszy

legnica24h.pl
Środa, 27 maja 2020, 08:47
© B. Hamanowicz / miedzlegnica.eu
Prezentujemy wypowiedzi trener??w Aleksandara Vukovicia i Dominika Nowaka po otwieraj─?cym rozgrywki pi??karskie w naszym kraju meczu Miedzi z Legi─? Warszawa w ramach 1/4 fina??u Totolotek Pucharu Polski.

Wypowiedzi trenerów po meczu Mied?? Legnica - Legia Warszawa 1:2.

Aleksandar Vukovi─?:

Na pewno cieszy nas przede wszystkim to, ??e awansowali??my dalej. Po tej d??ugiej przerwie nie wiedzieli??my do ko??ca w jakiej dyspozycji wyjdziemy na pierwszy oficjalny mecz. Najwa??niejszy dla nas by?? awans. Zdajemy sobie spraw─?, ??e sta─? nas na lepsz─? gr─? i ta lepsza gra z czasem powinna przyj??─?. Je??eli chodzi o to spotkanie, pod k─?tem tego co pokazali??my w du??ym wymiarze czasu, mo??e nas zadowala─?. Niepotrzebny, przypadkowy faul na czerwon─? kartk─? doprowadzi?? do nerwowej sytuacji. Aczkolwiek do wi─?kszej nerwowo??ci doprowadzi??a utrata bramki, jak dla mnie w niegro??nej sytuacji. Nawet, gdy grali??my o jednego mniej, do tego momentu nie by??o wielu gro??nych sytuacji pod nasz─? bramk─?. Na pewno oczekuj─? te?? lepszej skuteczno??ci w nast─?pnych meczach. Uwa??am, ??e kilka sytuacji powinni??my lepiej i dok??adniej rozegra─? pod bramk─? przeciwnika. Ale w gruncie rzeczy jestem bardzo zadowolony z postawy zespo??u po tej d??ugiej przerwie. Zagrali??my z dobrym rywalem, maj─?cym du??e umiej─?tno??ci, jako??─? i b─?d─?cym zespo??em dobrze pouk??adanym. Rywale dzisiaj mogli postara─? si─?, by pokona─? Legi─?, a my jak zawsze czuli??my wi─?ksz─? presj─?, ??eby nie przegra─? tego meczu i wywalczy─? awans. Bior─?c to wszystko pod uwag─?, jestem bardzo zadowolony.

Dominik Nowak:

Na pewno wygra?? zespó?? lepszy. Legia pokaza??a wi─?ksz─? jako??─?, tak??e indywidualn─?. Jest to dru??yna dobrze zorganizowana. Si??─? warszawian w tym meczu by??y boczne strefy boiska, bardzo ofensywni pomocnicy, dobrze graj─?cy Karbownik czy Vesovi─?, którzy mocno nakr─?cali gr─? rywali. Bramk─? stracili??my tak, jak nie chcieli??my do tego dopu??ci─?. Musimy to indywidualnie przeanalizowa─?, bo wa??ne jest to, ??eby takie b??─?dy nie zdarza??y nam si─? w lidze. Ciesz─? momenty, w których zespó?? podejmowa?? walk─? i stara?? si─? prowadzi─? równorz─?dn─? gr─?. Bramka na 1:2, wcze??niej czerwona kartka mocniej pobudzi??a nas do tego, ??eby zaatakowa─?. Ko??cówka by??a emocjonuj─?ca, ale tak jak wspomnia??em, Legia wygra??a to spotkanie zas??u??enie, jest w pó??finale Totolotek Pucharu Polski. Dla nas to nie tylko lekcja, ale i dalszy element pracy z zespo??em. Oczywi??cie jeste??my smutni, bo nie zrealizowali??my celu jakim by?? awans, natomiast jest to dla nas materia?? pogl─?dowy. W pierwszej lidze musimy by─? zespo??em, który b─?dzie dominowa??.

Źródło: informacja prasowa


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci