Jaros??aw Skrobacz trenerem Miedzi Legnica

legnica24h.pl
Czwartek, 30 lipca 2020, 15:32
© Mied?? Legnica
Mied?? Legnica ma nowego trenera. Zesp???? ze stadionu im. Or??a Bia??ego w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi poprowadzi Jaros??aw Skrobacz - poinformowa?? w czwartek po po??udniu legnicki klub. Skrobacz ostatnie 4 sezony sp─?dzi?? w GKS-ie Jastrz─?bie.

Pierwsza liga to bardzo wymagaj─?ce rozgrywki, a nowy sezon zapowiada si─? na bardzo trudny i emocjonuj─?cy. Dlatego szukali??my trenera do??wiadczonego, który doskonale zna realia tego poziomu rozgrywek, a jednocze??nie b─?dzie mia?? d??ugofalow─? wizj─? pracy. Zespo??y prowadzone przez trenera Skrobacza graj─? ofensywnie, agresywnie, z charakterem i s─? bardzo dobrze zorganizowane. Jesieni─? dwukrotnie – w Pucharze Polski i w 1 lidze – mieli??my bardzo ci─???k─? przepraw─? z Jastrz─?biem. W??a??ciwie oba mecze mogli??my przegra─?  t??umaczy Andrzej Dade????o, w??a??ciciel Miedzi.

Ciesz─? si─?, ??e trener Skrobacz do??─?czy?? do Miedzi. Nie postawi??em mu konkretnego celu sportowego, poniewa?? naszym nadrz─?dnym celem jest teraz gruntowna przebudowa i odm??odzenie zespo??u. Zobaczymy, jak przebiega ten proces i nasze plany sprecyzujemy z czasem. Tego czasu do startu rozgrywek jest ma??o, ale trener Skrobacz ma ??wietne rozeznanie na rynku i konkretny pomys?? na dru??yn─?. Ju?? rozpocz─?li??my rozmowy z zawodnikami, których chce pozyska─?. Liczymy te?? na to, ??e trener przyjrzy si─? m??odym zawodnikom z Akademii, bo lubi i nie boi si─? pracowa─? z m??odymi – dodaje Dade????o.

Dlaczego trener Skrobacz przyj─??? ofert─? Miedzi?

Po d??ugiej pracy w Jastrz─?biu bardzo wa??nym czynnikiem by??o dla mnie, by w nowym klubie móc skupi─? si─? wy??─?cznie na sprawach sportowych. Mied?? organizacyjnie gwarantuje taki komfort pracy. Przed podpisaniem umowy zasi─?gn─???em zdania kilku trenerów, którzy pracowali tu przede mn─? i by??y to bardzo pozytywne opinie. Nie pozostaje mi nic innego jak odwdzi─?czy─? si─? za te doskona??e warunki i spe??nia─? marzenia kibiców Miedzi – mówi Jaros??aw Skrobacz.

Jakiej Miedzi mog─? si─? spodziewa─? kibice pod jego wodz─??

Lubi─? gra─? ofensywnie, odwa??nie, bo uwa??am, ??e po to gramy w pi??k─?, ??eby strzela─? bramki i dawa─? rado??─? kibicom. Je??li remisujemy, to wol─? 2:2 i du??e emocje ni?? nudne 0:0 – mówi trener, który z Miedzi─? zwi─?za?? si─? roczn─? umow─?, z opcj─? przed??u??enia o kolejny rok.

Asystentami trenera Skrobacza b─?d─? Wojciech ?üobodzi??ski i Jan Wo??, a w zakresie przygotowania motorycznego klub b─?dzie wspó??pracowa?? z doktorem Bartoszem Ochmannem z wroc??awskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Trenerem bramkarzy pozostanie Aleksander Ptak.

Źródło: Mied?? Legnica


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci