Ireneusz Ko??cielniak trenerem Miedzi

legnica24h.pl
Poniedziałek, 22 czerwca 2020, 15:56
© Materia??y prasowe / Mied?? Legnica / Bartek Hamanowicz
Nowym trenerem Miedzi zosta?? 46-letni Ireneusz Ko??cielniak. Jego asystentem b─?dzie zwi─?zany z Miedzi─? od 2012 roku Wojciech ?üobodzi??ski - poinformowa?? w poniedzia??ek legnicki klub.

To trener bez du??ego jeszcze do??wiadczenia w prowadzeniu zespo??ów na wysokim poziomie, ale ma ??wietne opinie w ??rodowisku i by─? mo??e to jest w??a??nie ten moment, kiedy trzeba powiedzie─? „sprawdzam” i da─? mu szans─? zaistnienia w du??ej pi??ce. Tym bardziej, ??e w czasie rozmów najtrafniej zdiagnozowa?? problemy naszego zespo??u i wie, jak je naprawi─?. Sytuacja nie jest ??atwa, dlatego apeluj─? o wsparcie kibiców dla nowego trenera – mówi Andrzej Dade????o, w??a??ciciel Miedzi.

W ci─?gu krótkiego czasu trudno zmieni─? poziom przygotowania fizycznego czy automatyzmy w zachowaniach zawodników. Ale mo??na podnie??─? jako??─? organizacji gry w defensywie i to jest jedno z pierwszych zada??, jakie stoj─? przed nowym trenerem – dodaje Marek Ubych, dyrektor sportowy Miedzi.

Trener Ko??cielniak prac─? w Miedzi rozpocznie we wtorek. Umowa z trenerem zosta??a podpisana do ko??ca sezonu z opcj─? przed??u??enia o kolejny sezon.

To dla mnie du??e wyzwanie, ale te?? ogromna szansa. Bardzo wierz─? w ten zespó??. Ale na razie ma on swoje problemy, które szybko musimy rozwi─?za─?. Przede wszystkim trzeba poprawi─? gr─? w obronie ca??ej dru??yny. To musi by─? monolit – mówi nowy szkoleniowiec Miedzianki.

Asystentem trenera Ko??cielniaka b─?dzie zwi─?zany z Miedzi─? od 2012 roku Wojciech ?üobodzi??ski, który posiada licencj─? trenersk─? UEFA A i doskonale zna obecny zespó??, a swoj─? przysz??o??─? wi─???e tak??e z prac─? szkoleniow─?. Je??li chodzi o pozosta??e osoby w sztabie szkoleniowym, to nowy trener podejmie decyzje w ci─?gu kilku najbli??szych dni.

Trener Ireneusz Ko??cielniak ze wzgl─?du na izolacj─? i badania na koronawirusa nie b─?dzie móg?? spotka─? si─? bezpo??rednio z dziennikarzami.

Przed nami mnóstwo pracy, najbli??szy mecz ju?? w sobot─?. Dlatego prosz─? dziennikarzy o wyrozumia??o??─? i czas. Najwa??niejsze s─? najbli??sze mecze, musimy poprawi─? gr─? i wyniki – zaapelowa?? do przedstawicieli mediów.

Źródło: Mied?? Legnica


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci