(FOTO) Sezon biznesowy zainaugurowany

Pawe?? Sasiela
┼Üroda, 19 wrze┼Ťnia 2018, 23:35
© Pawe?? Sasiela
Klub Biznesu Miedzi Legnica ??niadaniem w Hotelu S─?kowski rozpocz─??? nowy sezon na biznes.

Podczas spotkania wyst─?pi?? w??a??ciciel Miedzi Andrzej Dade????o, który podzi─?kowa?? firmom tworz─?cym Klub Biznesu za zaanga??owanie w ??ycie klubu, który w tym sezonie wywalczy?? historyczny awans do najwy??szej klasy rozgrywkowej.

- Jeszcze raz bardzo mocno dzi─?kuj─? za pa??stwa wsparcie dla klubu, bo s─? pa??stwo cz─???ci─? tego sukcesu. Awansu i sukcesu graj─?cej Miedzi, bo tak jak media i eksperci o nas mówi─?, gramy naj??adniejszy futbol, z przyjemno??ci─? si─? nas ogl─?da. Z pocz─?tkiem sezonu zdobywanie punktów przychodzi??o nam trudno, a teraz mamy okres spektakularnych wyników, jak zwyci─?stwo w Bia??ymstoku z zespo??em uchodz─?cym za najrówniej graj─?cy w polskiej lidze czy presti??owe derby z Zag??─?biem Lubin - mówi?? Andrzej Dade????o

Podczas spotkania oficjalne podzi─?kowanie za wk??ad w budow─? Klubu Biznesu otrzyma?? Pawe?? Ko??ció??ek, którego w roli koordynatora zast─?pi??a Ewelina Andrzejewska-Akacka. W trakcie spotkania wyró??niono równie?? nowych sponsorów i partnerów Miedzi Legnica oraz poszerzaj─?cych zakres wspó??pracy. W??ród nich znale??li si─? Toyota Nowakowski, LPGK, LPWiK, Koleje Dolno??l─?skie, Huras, Jarexs, Sariv, BM Geo, BMW Dex Premium, Buwar, So! Coffee oraz Gostal.

Kolejne spotkanie Klubu Biznesu Miedzi Legnica zaplanowano na 18 pa??dziernika.

Źródło: w??asne


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci