Dominik Nowak: mieli??my dwa r????ne oblicza

legnica24h.pl
Środa, 3 czerwca 2020, 07:40
© Materia??y prasowe / Mied?? Legnica / Bartek Hamanowicz
Mied?? Legnica przegra??a na w??asnym boisku ze Stal─? Mielec 1:2. Bramk─? dla zielono-niebiesko-czerwonych z rzutu karnego zdoby?? Marquitos. Prezentujemy pomeczowe wypowiedzi trener??w Dariusza Marca i Dominika Nowaka.

Dariusz Marzec:

- Przyjechali??my do Legnicy po trzy punkty i wracamy do Mielca bogatsi o trzy punkty. Mecz by?? bardzo ci─???ki. Pierwsza po??owa przebiega??a pod nasze dyktando. Pocz─?tek drugiej po??owy by?? s??aby w naszym wykonaniu. ?Üle weszli??my w mecz, a chwil─? pó??niej zostali??my os??abieni, gdy nasz zawodnik dosta?? drug─? ??ó??t─? kartk─?. Grali??my w dziesi─?ciu. Robili??my wszystko, ??eby ten wynik dowie??─? do ko??ca i uda??o nam si─?.

Dominik Nowak:

- Mieli??my dzisiaj dwa ró??ne oblicza. W pierwszej po??owie zespó?? wygl─?da?? ospale. To co sobie nakre??lili??my przed spotkaniem w ??aden sposób nie przek??ada??o si─? na to, co dzia??o si─? na boisku. Brakowa??o wyj??cia na pozycje, dobrej wspó??pracy i dok??adno??ci. Nie by??o osoby, która chcia??aby bra─? odpowiedzialno??─?. Zespó?? wyszed?? odmieniony w drugiej po??owie. Tak─? dru??yn─? chc─? ogl─?da─? i tego wymagam od pi??karzy. Przede wszystkim tworzyli??my bardzo du??o sytuacji, grali??my szybko, kombinacyjnie. Nad tym pracujemy na co dzie??. Zabrak??o skuteczno??ci. My??l─?, ??e nie b─?dziemy analizowa─? tego spotkania. W g??owach zawodników jest jasne przes??anie. Je??eli b─?dziesz gra?? przez 90 minut, musisz by─? oczywi??cie momentami pragmatyczny, mie─? momenty s??absze, ale graj─?c z po??wi─?ceniem, kreatywno??ci─? i odwag─?, to nikt nie b─?dzie nas w stanie zatrzyma─?. Teraz musimy szybko si─? odnowi─? i przygotowa─? do nast─?pnego, wyjazdowego spotkania.

Mied?? Legnica – Stal Mielec 1:2 (1:2)

Bramki: Marcos Garcia Barreno (15’) – Micha?? ??yro (10’, 37’)

??ó??te kartki: Nemanja Mijuskovi─? (36’) – Mateusz ??yro (45’, 70’), Dariusz Marzec (64’, trener go??ci), Jakub Wr─?bel (79’)

Czerwona kartka: Mateusz ??yro (70’, za dwie ??ó??te)

S─?dziowa??: Pawe?? Pskit

Asystenci: Piotr Szubielski, Micha?? Gajda

Mied??: 1. ?üukasz Za??uska - 2. Marcin Pietrowski, 8. Marcos Garcia Barreno, 10. Jakub ?üukowski (90’ 27. Patryk Makuch), 14. Omar Santana (78’ 9. Dawid Kort), 22. Joan Roman, 23. Pawe?? Zieli??ski, 25. Nemanja Mijuskovi─?, 21. Kacper Kostorz, 33. Artur Pikk (87’ 70. Maciej ??liwa), 44. Adam Chrzanowski

Stal: 33. Jakub Wr─?bel - 5. Mateusz ??yro, 7. Maciej Doma??ski 964’ 20. Grzegorz Tomasiewicz), 8. Maciej Urba??czyk, 10. Mateusz Mak (52’ 96. Robert Dadok), 14. Micha?? ??yro (73’ 24. Lukas Bielak), 16. Bart??omiej Kie??basa, 17. Bartosz Nowak, 22. Mateusz Bodzioch, 23. Krystian Getinger, 77. Jakub Bartosz

Źródło: informacja prasowa


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci