#FortunaZaGole: Pierwszoligowcy uzbierali 69 000 z??otych!

legnica24h.pl
Wtorek, 10 marca 2020, 12:32
© Materia??y prasowe / Mied?? Legnica
69 000 z??otych to wynik kolejnej ods??ony akcji charytatywnej Ô??Fortuna Za Gole". Dzi─?ki bramkom strzelonym na boiskach Fortuna 1 Liga bukmacher przeka??e wspomnian─? kwot─? podopiecznym Fundacji Doliczony Czas.

Podczas meczów 21. i 22. kolejki Fortuna 1 Liga, sponsor tytularny rozgrywek za ka??d─? strzelon─? bramk─? zobowi─?za?? si─? przekaza─? 1000 z?? na leczenie oraz rehabilitacj─? zawodników potrzebuj─?cych wsparcia. Obie ligowe kolejki obfitowa??y w celne trafienia, co pozwoli??o na zebranie kwoty 69 000 z??otych, któr─? Fortuna przekaza??a Fundacji.

W obecnie trwaj─?cym sezonie pi??karskim Fortuna 1 Liga, podczas jednej kolejki pada??y ??rednio 24 gole. W czasie trwania akcji „Fortuna Za Gole" pi??karze strzelili odpowiednio 31 oraz 38 bramek.

Szlachetna akcja i grad goli – to po prostu si─? uda??o! Nasz sponsor tytularny kolejny raz okaza?? ch─?─? niesienia pomocy, a pi??karze klubów wzi─?li sobie wyzwanie g??─?boko do serca. Wynik akcji jest imponuj─?cy, a kibice zebrani na stadionach ogl─?dali prawdziwy festiwal bramek – mówi Marcin Janicki, Prezes Zarz─?du Fortuna 1 Liga.

„Fortuna Za Gole" to kolejna akcja charytatywna organizowana przez bukmachera. Przed przerw─? zimow─? obecnego sezonu, Fortuna przekaza??a darowizn─? w wysoko??ci 40 000 z?? Fundacji Polsat na leczenie Oliwii i ?üukasza Czarneckich. Tak wysok─? kwot─? uda??o si─? uzyska─? dzi─?ki kibicom, którzy licznie pojawiali si─? na trybunach. Za ka??d─? osob─? na stadionie bukmacher przelewa?? 1 z?? na konto Fundacji.

Mecze dwóch ostatnich kolejek Fortuna 1 Liga by??y pe??ne niespodzianek ale najbardziej zaskakuj─?ca by??a liczba bramek! Ka??da akcja któr─? przeprowadzamy z pierwszoligow─? spo??eczno??ci─? dostarcza nam ogromnych emocji - tym razem równie?? nie by??o inaczej. Cieszymy si─?, ??e pi??karze zmotywowani ch─?ci─? pomocy swoim kolegom z boiska, zapewnili nam prawdziwy pokaz umiej─?tno??ci. Trzymamy mocno kciuki za powrót do zdrowia Karola i ?üukasza. Ju?? teraz mog─? zapewni─?, ??e nie jest to nasze ostatnie s??owo w obszarze prowadzenia inicjatywy charytatywnej wraz z Fortuna 1 Liga. Zaanga??owanie klubów dodaje Fortunie zapa??u do pracy i nie mog─? si─? doczeka─? nast─?pnych wspólnych akcji – komentuje Konrad Komarczuk, Prezes Zarz─?du Fortuna Online Zak??ady Bukmacherskie.

Jeste??my bardzo szcz─???liwi, ??e Fortuna zaprosi??a nas do wzi─?cia udzia??u w tej akcji charytatywnej. Mecze Fortuna 1 Liga ??ledzili??my z zapartym tchem, podziwiaj─?c gole, które pada??y dos??ownie co kilka minut. Dzi─?ki zebranym ??rodkom wydatnie pomo??emy ?üukaszowi i Karolowi w leczeniu oraz rehabilitacji. Jeste??my te?? pod wra??eniem tego, jak zjednoczone jest ??rodowisko pi??karskie oraz tego, jak wielkie serce pokazuje Fortuna Online Zak??ady Bukmacherskie – mówi Prezes Fundacji Doliczony Czas Rafa?? Kosiec.

Źródło: informacja prasowa


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci